Machiel Evert Noordeloos

Ik werd geboren op 16 april 1949, in 's-Gravenhage en groeide op aan de rand van een sterk groeiende stad, waar nog alle mogelijkheden waren om de polders en de duinen te verkennen. Ik was dan ook al jong erg geïnteresseerd in de natuur, vooral in planten.
Toen ik een jaar of acht was, kwam er een piano in huis. Ik ontdekte de muziek, en begon ijverig piano te studeren. Tijdens mijn middelbare schooltijd kwam ik voor de moeilijke keuze te staan tussen een opleiding in de muziek of de studie biologie.
Ondanks een succesvol afgelegd toelatingsexamen voor het conservatorium, koos ik uiteindelijk toch voor de natuurstudie.

Opleiding en loopbaan

In 1967 ging ik in Leiden studeren en kwam al spoedig in aanraking met het Rijksherbarium. In 1970 startte ik met een studie van de taailingen (Marasmius) van Nederland. In 1975 haalde ik mijn doctoraaldiploma met als hoofdvak mycologie en als bijvak Noorse taal en literatuur. Tot mijn vreugde kon ik daarna een promotieplaats krijgen aan het Rijksherbarium.
In 1981 promoveerde ik op een proefschrift over de systematiek en verspreiding van Satijnzwammen (Entoloma) in Europa. En sindsdien ben ik aan de studie van paddestoelen verslingerd gebleven. Van juni 1987 tot juni 1991 was ik werkzaam als hoofd van de mycologiche afdeling van de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen, een periode die ik als een belangrijke verbreding van mijn horizon beschouw. Toch was ik blij in 1991 naar Leiden terug te kunnen keren, om mijn krachten weer geheel te kunnen wijden aan de systematische studie van paddestoelen.

Mijn belangrijkste projekten zijn:

  • Studies in de Satijnzwamfamilie (Entolomataceae) zolas een bewerkingen van de Entolomataceae van Tasmania, samen met Dr. Genevieve Gates (Hobart).
  • Flora agaricina neerlandica, een kritische flora van de plaatjeszwammen in Nederland
  • Monografisch werk aan witsporige plaatjeszwammen, samen met Dr. Vladimir Antonín (Brno).
  • Een overzicht van de Stropharia familie in Europa
  • voor een CV klik hier
  • link naar de NHN webpagina

Epinyms and eerbewijzen

Entoloma noordeloosii A. Hausknecht, Österreichiche Zeitschrift f. Pilzkunde 8: 149. 1999
Entoloma machieli A. De Meyer, Notable Macrofungi from Brazil’s Parana Pine Forests: 268. 2008

Clusius Prijs van de Hongaarse mycologische vereniging, 2009.

Schilderen

Ruim twintig jaar geleden kreeg ik een brochure van de werkschuit in Gouda en besloot in te schrijven op een schildercursus. Ik leerde de beginselen van het vak van Araun Gordijn, en concentreerde me aanvankelijk op aquarel en olieverf. In de daarop volgende jaren nam ik deel aan schilderweken in Frankrijk, Duitsland en Ierland, en leerde veel van de diverse docenten. En, misschien nog belangrijker, ik maakte er goede vrienden met wie ik die schilderhobby deel.

Ik hou van landschap en architectuur, en probeer mijn realistische benadering soms ook iets vervreemdends of fantastisch mee te geven. Een paar jaar geleden ontdekte ik het etsen bij Janni Hagoort: een heel nieuwe techniek die heel verrassend is en leuke resultaten kan opleveren.

Muziek

Muziek speelt nog altijd een grote rol in mijn leven: ik zou niet zonder kunnen! Het piano spelen geeft nog veel plezier, vooral als ik zangers begeleid in liederen en aria's uit de klassiek en romantiek. Mijn belangstelling is heel breed, en loopt van de vroege barok tot de hedendaagse muziek. Favoriete componisten zijn bijvoorbeeld Bach, Schubert en Messiaen, om er maar een paar te noemen.

Elke donderdag repeteer ik met het Residentie Bachkoor in Den Haag onder leiding van Jos Vermunt: een groot koor van merendeels geoefende zangers. Eén van de kernaktiviteiten is het meewerken de maandelijkse cantatediensten in de Kloosterkerk in Den Haag, waar wij, afwisselend met het Residentie Kamerkoor de cantates van J.S. Bach uitvoeren. In de afgelopen 25 jaar heb ik er al heel wat gezongen: het is een rijke en onuitputtelijke bron van muzikaal plezier. Naast deze cantates voeren we regelmatig de grote werken van Bach uit evenals andere koorwerken uit het repertoire van barok tot heden.

Zie ook de website van de residentie bachensembles.


 

 

Machiel schilderendmachiel_painting

De Treene bij Friedrichstadt, Duitslandtreene

Wad bij Husum, Duitslandschobull

Zilversparrenwoud in Newfoundland, Canadanewfoundland

Fotografie

Fotograferen is al heel lang een geliefde bezigheid.
Het begon met een kleine compact camera die ik op mijn zestiende verjaardag kreeg. Ik zou voor heteerst naar Parijs, op schoolreis in de vierde klas van de HBS. Van dat fototoestel heb ik vervolgens jaren heel veel plezier gehad. Alles veranderde echter toen ik, na mijn studie van mijn eerst verdiende geld een echte spiegelreflex camera kocht: de Minolta SRT 101.Wat een wereld ging er toen voor me open! Met mijn huisgenoot Ackie ging ik enthousiast alles
fotograferen wat los en vast zat. Tot diep in de nacht zaten we in de donkere kamerom de foto's van die dag te ontwikkelen en af te drukken. Lees verder